วงโล้นบอย(Lone Boy) เอาซิงเกิลล่าสุดมาฝากชาวฮิตซ์ในชื่อว่า Please | BEC Tero Radio
GALLERY