บรรยากาศสุดใกล้ชิดกับสามศิลปินจาก Rock On Radio Live Session ในคอนเสิร์ต Soundbox | BEC Tero Radio
GALLERY