ฟิน สุดติ่ง อากาเซไทยใกล้ชิด แบมแบม แฟนคลับแน่น โชว์ดีซี ในงาน โทฟูป๊อป โชว์เคส ก็อต เซเว่น วิท แบมแบม | BEC Tero Radio
GALLERY