วิกซ์-เซเว่นทีน-เฮลโลรวมพลังสาดความสนุกใน IME K-Wave Concert in Bangkok 2017 | BEC Tero Radio
GALLERY