อบอุ่น!! ซาบซึ้ง!! และยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย!! THE BIGGEST ALL JAPAN EVENT IN THAILAND AND ASIA ที่สุดของความเป็นญี่ปุ่น!!! BIG JAPAN EVENT | BEC Tero Radio
GALLERY