จีชางอุค บินลัดฟ้ามามอบความฟินให้แฟนชาวไทย ในงาน 2017 JI CHANG WOOK 1st FAN MEETING IN BANGKOK ก่อนเข้ากรมรับใช้ชาติ! | BEC Tero Radio
GALLERY