ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว Singha Corporation presents Yuehua 7 - NEXT The First Fan Meeting Tour in Bangkok | BEC Tero Radio
GALLERY