ภาพบรรยากาศสัมภาษณ์ KINGKONG Tempobkk & PIPE Superrzaaap ชวน Radster ไปงาน HOSTESS CLUB BANGKOK | BEC Tero Radio
GALLERY