สุขที่พ่อให้ | BEC Tero Radio
EVENT


ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙

ผ่านสารคดีพิเศษ “สุขที่พ่อให้”

ตลอดเดือนตุลาคมนี้

เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 87 ปี

ที่ประชาชนชาวไทยเต็มไปด้วยความร่มเย็นเป็นสุข

ภายใต้ร่มพระบารมี แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน

BEC-Tero Radio ขอร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพ่อหลวงแห่งปวงชนชาวไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9

ด้วยสารคดีพิเศษ “สุขที่พ่อให้” เพื่อบอกเล่าเรื่องราว และพระราชกรณียกิจ

ที่ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยมาตลอดพระชนม์ชีพ

Loading...