EVENT

.:: กติกา ::.

1. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถร่วมกิจกรรมได้โดย เริ่มสะสมคะแนนการฟัง จากการติดตามฟังคลื่นวิทยุในเครือ BEC-Tero Radio ทั้ง 6 คลื่น ได้แก่ HITZ 955, Eazy FM 105.5, STAR FM, TofuPOP Radio.FM, Rock On Radio.FM และ Rad Radio.FM

1.1) การฟังทุกๆ 1 นาที จะได้รับ 1 คะแนน โดยนับเวลาการฟังแบบต่อเนื่อง ในกรณีที่หยุดฟัง, ออกจากแอพพลิเคชั่น หรือปิดหน้าเว็บไซต์ คะแนนจะหยุดนับ และจะกลับมาเริ่มนับใหม่ เมื่อกดปุ่มเล่นต่อ โดยท่านสามารถสะสมคะแนนได้สูงสุด 500 คะแนนต่อวัน ต่อคลื่น โดยระบบจะหยุดนับคะแนนเมื่อได้คะแนนครบ 500 คะแนน และเริ่มสะสมใหม่ในวันรุ่งขึ้น

1.2) การสะสมคะแนนการฟัง จะแยกไปตามคลื่นที่ท่านฟัง เช่น ฟัง HITZ 955 ครบ 60 นาที ท่านจะได้รับคะแนน HITZ Point 60 คะแนน, ฟัง STAR FM ครบ 120 นาที ท่านจะได้รับคะแนน STAR Point 120 คะแนน

1.3) ท่านสามารถสะสมคะแนนการฟังได้จากการรับฟังผ่านทาง Mobile Application: BEC-Tero Radio และทาง Official Website ของแต่ละคลื่น โดยการสะสมคะแนนจะเริ่มนับเมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ โดยจะทำได้ทีละ 1 Device ต่อ 1 Login ในกรณีที่ Login เข้าใช้งานพร้อมกันทั้งทาง Mobile Application และทางเว็บไซต์ ระบบจะนับคะแนนจาก Device ที่ Login เข้ามาก่อน (การรับฟังผ่าน Mobile Application และเว็บไซต์อื่นๆ นอกเหนือที่กล่าวไว้ จะไม่สามารถสะสมคะแนนได้)

1.4) ผู้ฟังต้องลงทะเบียนเพื่อเริ่มการสะสมคะแนน โดยการ Login ผ่านบัญชีผู้ใช้ Facebook หรือสมัครสมาชิกโดยการใช้อีเมล์ เพื่อเริ่มการสะสมคะแนน ซึ่งสามารถทำได้ผ่านทาง Mobile Application BEC-Tero Radio และทางเว็บไซต์ becteroradio.com

1.5) ท่านสามารถสะสมคะแนนการฟังได้จากการรับฟังผ่านทาง Mobile Application: BEC-Tero Radio และทาง Official Website ของแต่ละคลื่น โดยการสะสมคะแนนจะเริ่มนับเมื่อท่าน Login เข้าสู่ระบบ ในกรณีที่ Login เข้าใช้งานพร้อมกันทั้งทาง Mobile Application และทางเว็บไซต์ ระบบจะนับคะแนนจาก Device ที่ Login เข้ามาก่อน โดยจะสะสมคะแนนได้ทีละ 1 device เท่านั้น

2. การร่วมกิจกรรม (BEC-Tero Radio Rewards) มีขั้นตอนดังนี้

2.1) เข้า BEC-TERO RADIO APP คลิกที่ปุ่ม Redeem หรือทางเว็บไซต์ www.becteroraddio.com และทาง Official Website ของแต่ละคลื่น จากนั้นคลิกที่แบนเนอร์กิจกรรม

2.2) Login เข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว หรือกดลงทะเบียน (Register) สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน (สงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ลงทะเบียนที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่เป็นจริงเท่านั้น)

2.3) เลือกของรางวัลที่อยากลุ้น เมื่อสะสมคะแนนได้ครบตามที่กำหนด สามารถนำ Point แลกรับสิทธิ์ลุ้นของรางวัลพิเศษได้ โดยกดที่ปุ่ม “REDEEM”

2.5) กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้ครบถ้วน และกดปุ่ม “ยอมรับ”

2.6) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถแลกรับสิทธิ์ได้มากกว่า 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่กำหนดไว้ ยิ่งแลกมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

3. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 13 ธันวาคม 2563 โดยของรางวัลที่ผู้โชคดีจะได้รับ และเกณฑ์การตัดสิน มีรายละเอียดดังนี้

  • บัตรกำนัลที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน จาก อนันตรา เชียงใหม่ เซอร์วิส สวีทส์ มูลค่ารางวัลละ 7,600 บาท
  • ใช้คะแนนการฟัง 50 Points เพื่อ Redeem แลกรับ 1 สิทธิ์ลุ้นรางวัล
  • ประกาศรางวัลทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 รางวัล (รวม 4 รางวัล)

สัปดาห์ที่ 1 (16 – 22 พฤศจิกายน 2563)
ประกาศรางวัลวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ผู้โชคดี คือ ผู้ที่กด Redeem เป็นลำดับที่ 5315

สัปดาห์ที่ 2 (23 – 29 พฤศจิกายน 2563)
ประกาศรางวัลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ผู้โชคดี คือ ผู้ที่กด Redeem เป็นลำดับที่ 4365

สัปดาห์ที่ 3 (30 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2563)
ประกาศรางวัลวันที่ 7 ธันวาคม 2563
ผู้โชคดี คือ ผู้ที่กด Redeem เป็นลำดับที่ 4200

สัปดาห์ที่ 4 (8 - 13 ธันวาคม 2563)
ประกาศรางวัลวันที่ 14 ธันวาคม 2563
ผู้โชคดี คือ ผู้ที่กด Redeem เป็นลำดับที่ 5714

4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563, 30 พฤศจิกายน 2563, 7 ธันวาคม 2563 และ 14 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์กิจกรรม โดยทีมงานจะติดต่อกลับผู้โชคดีทางเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้ หลังจากจบกิจกรรม

5. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อรับของรางวัลตามวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนด โดยจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทั้งนี้ผู้โชคดีต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดมาเป็นหลักฐานในการรับรางวัลด้วยตนเองเท่านั้น

6. ผู้ที่ได้รับของรางวัล มีสิทธิ์ได้รับรางวัล 1 รางวัลเท่านั้น ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ซื้อ-ขาย หรือทอนของรางวัลเป็นเงินสดได้ โดยผู้ได้รับรางวัลจะต้องมีชื่อตรงตามบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล

7. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเสียภาษี ของรางวัล 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัลที่ท่านได้รับ

8. เงื่อนไขการใช้ของรางวัล เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัลอันเกิดจากผู้ให้บริการ

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมตกลงให้ความร่วมมือและยินดีที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ต่างๆ ตามที่ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด กำหนดไว้ทุกประการ หากมีกรณีพิพาทหรือข้อขัดแย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

10. บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย หรือการถูกโจรกรรมข้อมูลของผู้เล่น อันเกิดจากปัญหาของระบบเทคนิค หรือการกระทำของบุคคลที่สาม

11. กิจกรรมดังกล่าวถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อ่าน และเข้าใจเงื่อนไขวิธีการเล่น สิ่งของรางวัล และรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว จึงยินยอมที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

12. การคัดเลือกผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด โดยการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด

13. หากพบการกระทำที่เข้าข่ายละเมิด ทุจริต หรือ ปฏิบัติผิดต่อกติกาที่วางไว้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือของรางวัล หรือมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมีผล เสียหาย ต่อทางรายการ หรือ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์โดยทันที หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ตัดสิทธิในการเรียกค่าเสียหายอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ

14. พนักงานบริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัดและบริษัทในเครือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

15. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กำหนดการ หรือเงื่อนไขและข้อกำหนดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

16. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ให้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริงเท่านั้น