ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิรันดร์ | BEC Tero Radio
EVENT


สารคดี เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


บทสารคดีโดย : มยุรี สุขโย

Loading...