EVENT

.:: ของรางวัล ::.

ช่วงที่ 1 (ระหว่างวันที่ 13 - 26 กรกฎาคม 2563)
1. โทรศัพท์มือถือ VIVO S1 Pro มูลค่า 8,990 บาท (1 รางวัล)
2. Voucher ที่พักโรงแรม Marakesh Hua Hin 2 วัน 1 คืน มูลค่า 8,500 บาท (1 รางวัล)
3. เครื่องฟอกอากาศ Conoco มูลค่า 3,990 บาท (5 รางวัล)
4. Voucher ทานอาหารสำหรับ 2 ท่าน ที่ห้องอาหาร Café@2 โรงแรม Conrad มูลค่า 2,000 บาท (1 รางวัล)
5. Central Gift Card มูลค่า 2,000 บาท (2 รางวัล)

ช่วงที่ 2 (ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2563)
1. ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ไป - กลับ สำหรับ 2 ท่าน จาก Thai Lion Air (1 รางวัล)
2. Voucher ที่พักโรงแรม M Hotel 2 วัน 1 คืน มูลค่า 4,200 บาท (1 รางวัล)
3. Voucher ทานอาหารสำหรับ 2 ท่าน ที่ห้องอาหาร Café@2 โรงแรม Conrad มูลค่า 2,000 บาท (1 รางวัล)
4. เครื่องฟอกอากาศ Conoco มูลค่า 3,990 บาท (5 รางวัล)
5. Central Gift Card มูลค่า 2,000 บาท (1 รางวัล)