เวอร์จิ้นฮิตส์

ขอเพลงที่
0-2269-0040

อีซี เอฟเอ็ม

ขอเพลงที่
0-2269-0050

SMS เวอร์จิ้น ฮิตส์

พิมพ์ 955 เว้นวรรค ชื่อเพลง
ส่งมาที่ 4515000

SMS อีซี่ เอฟเอ็ม

พิมพ์ชื่อเพลง
ส่งมาที่ 4849155

Eazy HitZ Download

โหลดเพลง, ริงโทน
*492250

HitZ Download Grammy

โหลดเพลง, ริงโทน
*493333

แจ้งปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์
   บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ในกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิล์ด จำกัด (มหาชน) โดยปัจจุบันนี้ บริษัท บีอีซี-เทโร เรดิโอ ได้ให้บริการรายการวิทยุ 2 คลื่น ได้แก่ คลื่นเอฟเอ็ม 95.5 (95.5 เวอร์จิ้น ฮิตซ์) ซึ่งเริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 และคลื่นเอฟเอ็ม 105.5 (อีซี่ เอฟเอ็ม 105.5) ซึ่งได้เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ในปัจจุบันทั้ง 2 คลื่นได้เพิ่มช่องทางการสื่อสาร ผ่านระบบออนไลน์ ทาง www.becteroradio.com รวมทั้งผ่านโมบายไซต์ ที่ m.virginhitz.com และ m.eazyfm.com และผ่าน โมบาย แอพพลิเคชั่น สำหรับ iPhone, iPad และ Blackberry อีกด้วย เว็บไซต์ได้รับรางวัลเว็บไซต์สถานีวิทยุยอดเยี่ยมอันดับ 1 ติดต่อกันทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จาก Truehits.net

BEC-Tero Radio Company Limited is part of the BEC-TERO Entertainment family a subsidiary of BEC World Plc., Thailand's largest media company.
BEC-Tero Radio currently provides radio services through 2 stations; 95.5 Virgin Hitz which has been operating since 2002 and EAZY FM 105.5, which has been operating since 1994. Both stations also broadcast online at www.becteroradio.com as well as via mobile sites at m.virginhitz.com and m.eazyfm.com and mobile application on iPhone, iPad and Blackberry. Our website has been awarded No.1 radio station website by Truehits.net Web Award for 5 consecutive years since 2005.
เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและระหว่างประเทศ และห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ ส่งผ่าน แสดง ตีพิมพ์
หรือถ่ายทอดโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทบีอีซี-เทโร เรดิโอ จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือก่อน หรือจากเจ้าของเนื้อหา ในกรณีที่เนื้อหาดังกล่าวเป็นของบุคคลภายนอก
ห้ามแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือนำออกไปซึ่งเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายอื่นใดที่ปรากฎอยู่ในเนื้อหาโดยเด็ดขาด

ท่านสามารถรับชม ดาวน์โหลด ส่งต่อหรือเผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์นี้ได้เพื่อการส่วนบุคคลเท่านั้น และต้องไม่ใช่การใช้ในทางพาณิชย์ นอกจากนี้ ท่านต้องอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข่าวสารและยูอาร์แอลลิงค์ (URL Link) ของเนื้อหา วีดีทัศน์ หรือสิ่งที่ปรากฎบนเว็บไซต์ต้นฉบับด้วย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@becteroradio.com